Nhà Thuốc An Tâm
 
 
 

Chào mừng đến với lorum ipsum

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả mạo tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500, khi một máy in không biết tên đã lấy một loại bếp loại và chích nó để làm một cuốn sách mẫu. Nó đã sống sót không chỉ năm thế kỷ, mà còn là bước nhảy vọt trong sắp chữ điện tử, về cơ bản vẫn không thay đổi. Nó được phổ biến vào những năm 1960 với việc phát hành các tập tin Letraset chứa các đoạn Lorem Ipsum, và gần đây nhất là với các phần mềm xuất bản desktop như Aldus PageMaker bao gồm các phiên bản của Lorem Ipsum.